ABM Sensor

sub-banner3

ABM Sensor


ABM จาก Canada ก่อตั้งเมื่อ 17 ปีที่แล้ว เป็นบริษัทแรกของโลกที่ผลิตและทดสอบอุปกรณ์ที่สามารถปรับเองโดยอัตโนมัติ (Self  Adjusting) ในประเภทอุปกรณ์วัดระดับชนิดไม่สัมผัสโดยใช้เทคโนโลยี่ไมโครเวฟ (Microwave) และ อัลตร้าโซนิค (Ultrasonic) โดยคัดเลือกเทคโนโลยี่ของ Sensor จากผู้ผลิตอุปกรณ์วัดระดับชั้นนำของโลกนำมาพัฒนา และ ABM Radar และ Ultrasonic Sensor ออกแบบมาให้ประยุกต์ใช้กับสภาวะแวดล้อมโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องรับสัญาณสะท้อนกลับหลายๆครั้งโดยเปรียบเทียบกับผู้ผลิตรายอื่น  รวมทั้งการใช้งานทำได้ง่ายๆ คนที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิดก็สามารถ Setup ผลิตภัณฑ์ ของ ABM ได้

เทคโนโลยี Sensor ของ ABM และ การค้นคว้าพัฒนามาทำให้มีการผลิต Level Sensor มากกว่า100,000 ตัว ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วโลกในสภาวะแวดล้อมการใช้งานที่เลวร้ายที่มี ฝุ่น ความร้อน และ เคมี เช่น  กระบวนการผลิตแอสฟัลท์ หลอมโลหะ ของเหลวและเคมีที่มีการกัดกร่อนสูง นอกจากนี้ ABM Radar สองความถี่ (Dual Frequency Radar)  ที่ใช้ติดตั้งป้องกันน้ำท่วม (Anti-Flooding) และ ใช้ในระบบการป้องกันการชนของ Crane (Crane Anti-Collision) ได้กลายมาเป็น Standard ในงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้งานกว่า 30 ประเทศทั่วโลก   ปัจจุบัน Sensor ทั้ง Radar และ Ultrasonic แบบ 2-Wire สามารถของ ABM สามารถทำให้มี Response Time ได้ใกล้เคียงกับระบบ 3-Wire และ 4-Wire แล้ว ดังนั้นจึงทำให้ ABM เป็นผู้ผลิต 2-Wire Sensor ที่มี Response Time ดีที่สุดในโลก อีกทั้ง ABM ยังเป็นบริษัทชั้นนำที่ Support ในส่วนของ Product Training  เป็นผู้เชี่ยวชาญในการเลือกใช้  Radar และ Ultrasonic Sensor  พร้อมให้ความสำคัญทางด้าน Technical Support ในการ Setup และ การติดตั้งเป็นอย่างดี