senix

sub-banner2

Senix


Senix ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Ultrasonic Sensors จาก USA มากว่า 25 ปี เป็นรายแรกที่ผลิต Ultrasonic Sensor แบบโปรแกรมได้ทั้งการใช้ปุ่มกด หรือ การโปรแกรมผ่านคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ออกแบบ ผลิต จำหน่าย Ultrasonic Sensor หลายรุ่น สำหรับงานวัดระยะ วัดระดับ ไปจนถึงการ Remote Monitoring ผ่านระบบ Communication ระยะไกลๆ Senix Ultrasonic sensor ถูกประยุกต์ใช้งานหลากหลายในอุตสาหกรรม และ งานทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการควบคุมการทำงาน และการเคลื่อนที่ของเครื่องจักร การควบคุมการตึงหย่อน (Loop Control) การวัดขนาด(Roll Diameter) การวัดระดับของเหลว การตรวจจับวัตถุ คน สิ่งของ และใน Application ที่ต้องการวัดแบบไม่สัมผัส เช่น งานวัดระดับน้ำ น้ำเสีย ของเหลว ผงเมล็ด วัดระยะทาง งานระบบน้ำ ชลประทาน โทรมาตร งานวัดระดับและปริมาตรในกระบวนการผลิต ระบบเตือนภัยลุ่มน้ำ น้ำท่วม เตือนภัยน้ำทะเล สึนามิ

ToughSonic® Ultrasonic Sensors.  Tough. Smart. จาก Senix ผู้ผลิตและออกแบบ ToughSonic® ultrasonic sensors สำหรับงานวัดระดับ และ ระยะ ผ่านอากาศโดยใช้คลื่นเสียงอัลตร้าโซนิค ซึ่งให้ความน่าเชื่อถือสูง มีความไว ตอบสนองรวดเร็ว และ เป็นการวัดแบบไม่สัมผัสได้ไกลถึง 15.2 เมตร สามารถประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมได้ทั้งภายใน และ ภายนอกอาคาร

Senix ToughSonic และ ToughSonic CHEM เป็นรุ่นที่ได้ผลิตมามากกว่า 25 ปี แสดงถึงนวัตกรรมและวิศวกรรมทางด้าน Ultrasonic Sensor เป็นอย่างดี Senix เป็นบริษัทแรกที่นำการใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมในตัว Ultrasonic Sensor ในปี 1990 และได้ทำให้ Sensor มีความ Smart สามารถโปรแกรมได้ (Tougher and Smarter) นอกจากนี้ Senix Ultrasonic Sensors ยังถูกออกแบบให้ใช้ทนต่อสภาวะแวดล้อมในการประยุกต์ใช้งานวัดระดับ และการวัดระยะที่มีความยากได้ เนื่องจากถูกออกแบบให้ สามารถ teach ได้ พร้อม technical support ที่ดีของทีมงาน Senix